Kunst Educatie

Filosoferen met kinderen naar aanleiding van kunstwerken

Beeldende kunst is een belangrijke wegwijzer in de ontwikkeling van de maatschappij. Zeker in een onderwijs cultuur waar vooral normatief gewerkt wordt zijn kunst, literatuur en muziek essentiële programma’s om creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking te stimuleren.

Filosoferen is een prachtige manier om kinderen te laten nadenken over vragen die kunstwerken oproepen. Vragen die vaak gaan over jezelf en hoe je de wereld verkent en ziet. Hoe zaken met elkaar samenhangen en welke rol je omgeving heeft op je persoonlijke ontwikkeling. Filosoferen over kunst kan overal. Aan de hand van een of meerdere  kunstwerken gaan leerlingen filosoferen en het leuke is, iedereen kan het!

Hoe ziet een filosofisch gesprek eruit?

Door de gespreksleider wordt een of meerdere kunstwerken geselecteerd. Deze werken dienen als uitgangspunt voor het filosofische gesprek. De leerlingen gaan eerst het kunstwerk goed bekijken en vervolgens wordt door de gespreksleider een filosofische startvraag gesteld. De kinderen worden uitgenodigd tot deelname aan een open gedachtewisseling. De gespreksleider luistert, vraagt door en houdt het gesprek dicht bij de belevingswereld van de deelnemers. Zij of hij verduidelijkt interessante opmerkingen zodat ook andere kinderen hierop in kunnen gaan. De visie en het gevoel van de kinderen komen goed tot hun recht, waardoor mooie gesprekken ontstaan. Het filosofisch gesprek kan voor de kinderen een scala aan nieuwe ideeën, gezichtspunten en mogelijkheden openbaren.

Een filosofiegesprek kan eenmalig plaatsvinden, maar het kan ook als partnerschap tussen een school en een culturele aanbieder bijvoorbeeld Kunstuitleen of ROZET.
Het betreft namelijk een educatieve activiteit die voor lange termijn inzetbaar is. Elke ontmoeting biedt immers een nieuwe invalshoek voor een filosofisch gesprek. Zowel voor ons als culturele aanbieder als voor een school kan het interessant zijn om een langdurige samenwerking op te bouwen.

Deze vorm van cultuureducatie is bijzonder geschikt voor scholen omdat  op een eenvoudige manier een goed educatief product met kwaliteit en diepgang wordt aangeboden  het onderwijs.

Een filosofisch gesprek vindt plaats in een groep van maximaal 15 personen. Het gesprek duurt ongeveer een half uur en daarna is er nog een opdracht oefening van een haf uur.
Kosten zijn €80 per uur exclusief BTW. Educatie aan kinderen is vrijgesteld van BTW.

Filosoferen naar aanleiding van kunstwerken kan natuurlijk ook met andere doelgroepen, bijvoorbeeld clubjes, gesprekgroepen en senioren.